Helper of trainer worden?

  Wil je meer over hondengedrag, hoe honden leren of wel leerprocessen te weten komen. Misschien zelf helper of trainer worden, dan kan deze cursus je op weg helpen. Naast vrolijke praktijk uurtjes in het weekend is er met onze bekende lesbrieven ook aandacht voor de theoretische onderbouwing.

  Aan de orde komen o.a.

  Leerprocessen: hoe leert een hond en hoe kun je hiervan optimaal gebruik maken in de opvoeding en bij de training.

  Gedrag: waarin we dieper ingaan op kennis over dominantie, submissie, communicatie en conflict gedragingen.

  Didactiek: het lesgeven; lesopbouw, planning, opstellen van een leerplan en gesprekstechnieken.

  Methodeleer:
  verschillende manieren om oefeningen aan te bieden.


  Algemene kennis:
  kynologische basiskennis, onder andere rassenkennis en kynologische terminologie.

  Opgave:  via het inschrijfformulier.

  Inloggen